Urny

Krucyfiksy

Krzyże

Kwiaty na pomnik

Płaskorzeźby

Ramki

Statuetki

Zestawy z brązu